Som Transparents

Ingressos de la Fundació Social del Raval 2016

  • Privats: 40,33%
  • Generalitat Catalunya: 39,98%
  • Ajuntament de Barcelona: 12,20%
  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 7,25%
  • Diputació de Barcelona: 0,24%

Despeses de la Fundació Social del Raval 2016

  • Personal: 55,26%
  • Explotació: 30,62%
  • Ajudes familiars: 8,98%
  • Amortitzacions: 5,14%

Auditors
Auditoria de dades i auditoria econòmica

Veure / Descarregar la memòria del 2016

Organigrama de la Fundació Social del Raval