Som Transparents

Ingressos de la Fundació Social del Raval 2016

 • Privats: 40,33%
 • Generalitat Catalunya: 39,98%
 • Ajuntament de Barcelona: 12,20%
 • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 7,25%
 • Diputació de Barcelona: 0,24%

Despeses de la Fundació Social del Raval 2016

 • Personal: 55,26%
 • Explotació: 30,62%
 • Ajudes familiars: 8,98%
 • Amortitzacions: 5,14%

Ingressos de la Fundació Social del Raval 2017

 • Privats: 23%
 • Generalitat Catalunya: 44%
 • Ajuntament de Barcelona: 12%
 • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 6,60%
 • Diputació de Barcelona: 0,40%

Organigrama de la Fundació Social del Raval