Voluntaris/Practicants

Voluntaris/Practicants

EL RACÓ DEL VOLUNTARIAT I ELS ALUMNES DE PRÀCTIQUES. PROJECTE FORMA-ACCIÓ
DES DEL 1997.
Nº CENS VOLUNTARIAT CATALUNYA 01321-000

El Racó del voluntariat i els alumnes de pràctiques és un projecte que impulsa el compromís d’actuació a favor dels infants, joves i famílies de l’entitat. Treballem amb ells/es mitjançant el projecte Forma-Acció, un projecte formatiu i d’assessorament. Tant el voluntariat que dedica una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres, com els practicants, que realitzen un seguit de funcions i tasques per desenvolupar la part teòrica dels seus estudis en una pràctica que els dóna els coneixements necessaris pel seu futur laboral.

Serveis