Famílies

Famílies

SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: EL RACÓ FAMILIAR.
DES DEL 1999.
Nº DE SERVEI S-07830

Servei on s’ofereix informació, assessorament, suport i derivació a Serveis Socials davant situacions de conflicte familiar.

Escola de pares i mares: projecte que dóna suport a adults pel seu apoderament personal i també en l’educació dels fills/es. És un espai d’informació i formació, on l’intercanvi d’experiències i la reflexió col·lectiva esdevenen eines que permeten millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels fills/es i ells/es mateixos en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.

Serveis