Centre Obert

Centre Obert

SERVEI DE CENTRE OBERT: EL CAMPANAR.
DES DEL 2015.
Nº DE SERVEI S-09068

Els Centre Obert “El Campanar” és un servei diürn, d’Acció Socioeducativa, que realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar. Donem suport, estimulant i potenciant l’estructuració i desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’hàbits bàsics, l’esbarjo, i compensem les deficiències socioeducatives dels infants prioritzant l’atenció de població en risc social.

Serveis