Centre Diari
  • Fundación Social del Raval en Barcelona

Centre Diari

CENTRE DIARI : EL RACÓ DE LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT: CASAL EL CAMPANAR
DES DEL 1997.

El casal “El Campanar” és un servei diürn que té la finalitat de fomentar l’educació, mitjançant el joc pedagògic com a complement a la formació reglada i una eina més per facilitar la socialització del menor, potenciant les activitats socioeducatives en els valors de intercanvi de cultures i la convivència.

Serveis