Activitats Extraordinàries

Activitats Extraordinàries

ACTIVITATS EXTRAORDINARIES: CASAL DE SETMANA SANTA, ESTIU, NADAL I COLÒNIES.
DES DEL 1969

Són activitats per infants i adolescents, d’educació en el lleure, socioculturals i esportives on es transmeten els valors de la convivència i la companyonia, així com de respecte a l’entorn, i es gaudeix del temps de vacances d’una forma divertida i segura, alhora que s’afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies.

Serveis